Handelsbetingelser

Tilmelding til hvalpetræning på hold eller aftale om hvalpebesøg, adfærdsbehandling af hund.

Tilmelding til holdtræning, hvalpebesøg eller individuel hundetræning sker ved henvendelse direkte til Betina på bgorrissen@gmail.com. Du vil skulle medsende disse oplysninger: Dit fulde navn og adresse, e-mailadresse til brug for faktura, mobilnummer, race/eventuel blandingsrace på din hund eller hvalp, dens køn, fødselsdag og navn.

Holdtræning Charlottenlund

Din tilmelding til et hold er bindende, når du har sagt “Ja” til pladsen. Din plads er først sikret ved betaling. Ved mindst 4 tilmeldte hundehvalpe eller hunde oprettes kurset. Jeg sender derefter faktura og tæt på holdstart en informationsmail med detaljer om holdtræningen og træningsstedet. Vi træner i al slags vejr.

Hvis du eller din hvalp/hund er forhindret i at deltage i de planlagte træningsgange ydes ikke erstatningstræning, uanset årsagen til forhindringen. Dit indbetalte beløb eller dele af dette bliver heller ikke refunderet. Hvis Digmedhund er nødt til at aflyse en planlagt træningsgang tilbydes en anden træningstime som erstatning for aflysningen. Denne erstatningstime vil typisk ligge på samme ugedag og tidspunkt. Så reserver eventuelt en ekstra dag i enden af træningsforløbet.

Din hund skal være sund, rask og smittefri for at kunne deltage til holdtræning og må heller ikke være i løbetid på træningsstedet. Din hvalp/hund skal have påbegyndt eller have fulgt det anbefalede vaccinationsprogram.

Træning på hold foregår på eget ansvar. Der skal være tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis der under hundetræningen skulle opstå skade på egen eller andres hund, andre hundeejere eller genstande dækkes det af hundeejeren selv og ikke af Digmedhund.

Individuel hundetræning/Adfærdsbehandling

Ved bestilling af aftale betales beløbet for adfærdskonsultationen, hundetræningsforløbet eller tilkøbte enetimer. Ved aflysning af aftale fra hundeejers side refunderes beløbet ikke, uanset årsagen til aflysningen. Dog kan aftalen erstattes af en anden aftale, hvis aflysning eller ændring af dato er sket 3 dage før aftalen. Der betales i dette tilfælde et administrationsgebyr på 250 kr.

Aften/weekend og helligdagstillæg (300,-) lægges på pr. aftale. Normaltakst er hverdage ml. 09.00 og 18.00.

En adfærdskonsultation med 1 adfærdskonsultation og telefonisk opfølgningsmøde skal afvikles indenfor 1 måned efter besøget. Et hundetræningsforløb med 2 adfærdskonsultationer skal afvikles indenfor 3 måneder efter 1. besøg.